Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal telefonliste gjeldende fra 01.04.2014

I forbindelse med flyttingen til Tana omsorgssenter og oppstart av de nye pleie og omsorgsvirksomhetene Tana hjemmetjenester og Tana omsorgsboliger er det kommet en del endringer i  telefonlisten til Tana kommune.

Sentralbord rådhuset: 464 00 200

Sentralbord legestasjonen:  455 17 700

Virksomhet Telefonnr Stilling Navn
Politisk ledelse  
  464 00 201 Ordfører Frank Ingilæ
  464 00 313 Varaordfører Hartvik Hansen
       
Rådmann og rådmannsstab  
  464 00 202 Rådmann Jørn Aslaksen
  464 00 203 Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Saari
  464 00 204 Kommunalsjef for oppvekst Trond Are Anti
       
       
       
Personalavdelingen    
  464 00 210 Personalavdelingen
  464 00 212 Personalleder Vigdis Blien
  464 00 213 Personalsekr. Sinaida Saua
  464 00 214 Personalsekr.  Olga Eriksen
       
Økonomiavdelingen    
  464 00 220  Økonomiavdelingen
  464 00 221 Økonomisjef Sissel Saua
  464 00 219 Økonomirådgiver Lill-Ragnhild Kristiansen
  464 00 223 Konsulent - økonomi Vivian O. Erlandsen
  464 00 224 Sekretær - økonomi Nelly Dikkanen
  464 00 225 Førstesekretær -skatt Irene T. Kalliainen
  464 00 226 Sekretær - økonomi Wenche Elisabeth Johansen
  464 00 227 Konsulent - lønn Torill Arntsen
  464 00 228 Førstesekretær - lønn Grete R. Erlandsen    
       
Informasjons og serviceavdelingen   
  464 00 200 Informasjons og serviceavdelingen   
  464 00 300 Informasjons og serviceleder Bill Sørensen
  464 00 304 Politisk sekretæriat Aslaug Iversen
  464 00 305 Politisk sekretæriat Frode Gundersen
  464 00 306 Post/Arkiv Laila Dervo
  464 00 307 Post/Arkiv Marit Anna Hildonen
  464 00 200 Sentralbord Anne Britt Slangeng
  464 00 319 Landbruksvikar Wenche Pettersen
  464 00 301 IT-konsulent Odd Steinar Mathisen
  464 00 302 IT-konsulent Bjørn-Magne Holm
  464 00 303 IT-konsulent Jon Ramy Andersen
  464 00 313 Språkkonsulent Hartvik Hansen
  464 00 314 Språkkonsulent Juhán Niillas Wigelius
  464 00 315 Tana bibliotek  
  464 00 316 Bibliotekssjef Ragnhild Måsø
  464 00 317 Biblioteket Skranke
  464 00 318 Biblioteket  Kontoret
       
Bygg og anleggsavdelingen 
  464 00 230 Bygg og anleggsavdelingen   
  464 00 250 Avdelingsleder Øystein Somby-Solaas
  464 00 231 Bygningsleder Øysten Dervola
  464 00 232 Vaktmestere-Gruppenr. Vakttelefon  07.30 - 15.30
  464 00 233 Vaktmester Seida skole Magnar Aslaksen
  464 00 234 Vaktmester Seida skole Jonny Larsen
  464 00 235 Vaktmester   Sirma skole Ole A Varsi
  464 00 236 Vaktmester Tana omsorgssenter Jan Leonhardsen
  464 00 253 Vaktmester Sameskolen Håkon Henriksen
  464 00 254 Vaktmester Austertana / Boftsa Tommy Rune Johansen
  464 00 255 Vaktmester Tanabru Knut Aikio
  464 00 238 Renholdskoordinator Bodil Larsen
  464 00 251 Feier  
  464 00 252 Bedriftselektrikker Stein Arnulf Hansen
  464 00 256 Vei,vann og anlegg  
  464 00 240 Prosjektleder Odd-Reidar Biti
  464 00 241 Arbeidsleder Reidar Varsi
  464 00 242 Fagarbeider vann/avløp Roy Westberg
  464 00 243 Fagarbeider vann/avløp  
  464 00 244 Fagarbeider vann/avløp Viktor Olsen
  464 00 245 Fagarbeider vann/avløp Odd Arill Losoa
  464 00 246 Driftsoperatør Renseanlegg Robert Olsen
  464 00 247 Maskinfører/arbeider Arve Henrik Nilsen
  464 00 248 Brannvakt, befal  
  464 00 249 Brannvakt Mannskap  
       
Utviklingsavdelingen  
  464 00 270 Utviklingsavdelingen  
  464 00 260 Utviklingsleder Svein Ottar Helander
  464 00 278 Landbruk  
  464 00 261 Fagleder landbruk Therese Nyborg
  464 00 262 Landbruksrådgiver Merete Sabbasen Helander
  464 00 264 Miljørådgiver Anne Smeland
  464 00 266 Oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen
  464 00 267 Arealplanlegger Christoffer Brenne
  464 00 268 Planlegger Lars Smeland
  464 00 269 Byggesaksbehandler Bjørnar Andersen
  464 00 271 Planlegger Frans Eriksen
  464 00 272 Fritidsleder Greta Kristoffersen
  464 00 274 Kulturrådgiver Britt Somby- Solaas
  464 00 275 Kulturskolen  
  464 00 276 Rektor Kulturskolen         Dag Broch
  464 00 277 Teaterpedagog Ebba Joks    
  464 00 279 Konsulent Ida Martine S. Nilsen
       
Tanabru barnehage    
  464 00 280 Tanabru barnehage  
  464 00 281 Styrer Lill Gunn Porsanger
  464 00 282 Fellesarealet  
  464 00 283 Avd Rosa  
  464 00 284 Avd Blå  
  464 00 285 Avd Lilla  
  464 00 286 Avd Åpen barehage  
  464 00 289 Turtelefon  
       
Austertana oppvekstsenter 
  464 00 320 Austertana oppvekstsenter   
  464 00 321 Austertana pedagoger  
  464 00 322 Austertana barnehage  
  464 00 323 Ped.leder Austertana barnehage
  464 00 324 Austertana barnehage Avdeling
  464 00 325 Rektor Austertana skole Kirstin Sirma Eriksen
  464 00 326 Austertana skole Kontor/SFO
  464 00 327 Austertana skole Småtrinn
  464 00 328 Austertana skole Mellomtrinn
  464 00 329 Austertana skole Ungdtrinn
       
Botjenesten    
  464 00 330 Botjenesten  
  464 00 331 Avdelingsleder Solgunn Rasmussen
  464 00 334 Lise Johnsen  
  464 00 337 Omsorgsbasen  
  464 00 338 Leilighet2  
  464 00 339 Leilighet 6  
  464 00 340 Barneavlastinga  
  464 00 341 Leilighet 7  
  464 00 342 Leilighet 1  
       
Digforsk Tana     
  464 00 350 Digforsk Tana   
  46400351 Leder Torill Dagfinnsdatter
  46400352 Digforsk kontor  
       
Avd.Hjelpetjenester 
  464 00 380 Avd.Hjelpetjenester   
  464 00 360 Avd.leder Hjelpetjenester Jakob Lanto
  464 00 381 Merkantil Mimmi Tobiassen
  464 00 385 Barnevernstjenesten  
  464 00 365 Barnevern Ann Magritt Børresen
  464 00 366 Barnevern  
  464 00 378 Barnevern Camilla Porsanger
  464 00 387 Psykisk helsetjeneste  
  464 00 361 Psyk.helsetj Riitta Tautra
  464 00 362 Psyk.helsetj Wenke Lanto
  464 00 363 Psyk.helsetj Gunn Ulvenes Sundal
  464 00 364 Psyk.helsetj Tone Gunvor Nilsen
  464 00 367 Psyk.helsetj Anita Henriksen
  464 00 384 Psyk.helsetj Malvind Børresen
  464 00 369 Kommunepsykolog Andrew Sak
  464 00 386 PPT  
  464 00 376 PPT Heidi Margareth Johnsen
  464 00 377 PPT Siw Pleym
  464 00 378 PPT  
  464 00 388 Flerbrukssenteret  
  464 00 379 Møteplassen  Laura Eriksen
  464 00 382 Kons. Funksjonshemmede Line Løkken
       
       
Tana legesenter/Legevakt
  455 17 700 Tana legesenter/Legevakt  
  455 17 704 Ledende legseskretær Lillian Saua
  455 17 717 Helsestasjonen  
  455 17 718 Helsestasjonen Liselotte Lavvir
 
Tana sykehjem 
  455 17 720 Tana sykehjem   
  455 17 721 Avdelingsleder Ivar Winther
  455 17 722 Ass. soneleder Liss Lukkari
  455 17 723 Vaktrom  
       
Tana Hjemmetjenester  
  455 17 730 Tana Hjemmetjenester    
  455 17 731 Avdelingsleder Hjemmetjenester Aud Varsi
  455 17 732 Ass Leder hjemmetjenester Liv Berit Johnsen
  455 17 733 Vakttelefon - hjemmetjenester  
  455 17 734 Hjemmetjenester Tanabru - Vestertana  
  455 17 735 Hjemmetjenester TANABRU  
  455 17 736 Hjemmetjenester  Tanabru - Polmak vest  
  455 17 737 Hjemmetjenester Tanabru - Sirma  
  455 17 738 Demenskoordinator  
  455 17 739 Kreftsykepleier - Inger Varsi Inger Varsi
  455 17 729 Hjemmetjenester Rehab  
  455 17 728 Dagsenteret  
  455 17 727 Ambulerende dagaktivitør  
       
Tana Omsorgsboliger  
  455 17 740 Tana Omsorgsboliger    
  455 17 741 Avdelingsleder Tana omsorgsboliger Tone Orvik Kollstrøm
  455 17 742 Ass.leder Sigrun Pedersen
  455 17 743 Vakttelefon omsorgsboliger  
  455 17 744 Vaktrom omsorgsboliger Ringveien  
  455 17 745 Vaktrom Demensenhet  
  455 17 746 Vaktrom omsorgsboliger Maskevarreveien  
  455 17 747 Hjemmetjenester Austertana  
       
Boftsa oppvekstsenter 
  455 17 760 Boftsa oppvekstsenter   
  455 17 761 Rektor Boftsa skole Heidi Wilsgård
  455 17 762 Boftsa skole Kontor
  455 17 763 Boftsa skole Teamleder 1-4trinn
  455 17 764 Boftsa skole Teamleder 5-7trinn
  455 17 765 Boftsa skole Teamleder 8-10trinn
  455 17 766 Arbrom1 / Lærerværelse  
  455 17 767 Vikar Boftsa Oppvekstsenter
  455 17 769 Barnehage Personell
       
Sirma oppvekstsenter 
  455 17 770 Sirma oppvekstsenter   
  455 17 771 Sirma skole - Rektor Sonja Guttorm
  455 17 773 Sirma skole Lærere
  455 17 775 Barnehagen  
       
Deanu sameskole 
  455 17 780 Deanu sameskole   
  455 17 781 Rektor Deanu sameskole Per Ove Måsø
  455 17 782 Forkontor  
  455 17 783 Rådgiverkontor  
  455 17 784 Lærerværelse  
  455 17 785 Teamleder 1-4  
  455 17 786 Teamleder 5-7  
  455 17 787 Teamleder 8-10  
  455 17 788 Deanu sameskole - Pedagog SBG  
  455 17 789 SFO Deanu sameskuvla  
 
Seida skole 
  455 17 790 Seida skole   
  455 17 791 Rektor Seida skole  Else Marie Seim
  455 17 792 Seida skole Kontor
       
  455 17 794 Seida skole SFO
  455 17 795 Seida skole Omsorgsbasen
  455 17 796 Seida skole Rådgiver
  455 17 797 Seida skole Inspektør
  455 17 798 Lærerværelse  
  455 17 799 Møterom 1 etasje  
       
Kunnskapens hus      
  455 17 750  Kunnskapens hus  
  455 17 752  Tana studiesenter Gunnar Paulsen
  455 17 753  Voksenopplæringen Bjørn Kajander
       
Losa Tana      
  455 51 758   Losa Tana Kontor
  455 51 757   Losa Tana Kristin Rajala
       
Tana kommunale eiendomsselskap  
  464 00 259 Daglig leder Jon Arild Aslaksen
       
Tannhelsetjenesten      
  78 96 44 60

Tannklinikken i Seida

 
  78 96 44 30 Tannklinikken i Tana bru