Skoler i Tana

Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skoleruta for skoleår 2018-2019- Boftsa oppvekstsenter

Måned

Datoplan

 

Antall dager

August

 

 

10

 

 

 

 

 

Mandag 20.08

 

Skolestart

 

September

 

 

20

 

 

 

 

Oktober

 

 

18

 

Mandag 01. –

Fredag 05.10

Høstferie

 

November

 

 

22

 

 

 

 

Desember

 

 

14

 

Torsdag 20.12

Siste skoledag før jul

 

Januar

 

 

21

 

Torsdag 03.01

 

Første skoledag etter jul

 

 

Februar

 

 

17

 

Onsdag 20. –

Fredag 22.02

Vinterferie

 

 

Mars

 

 

21

 

 

 

 

April

 

 

16

 

Fredag 12.04

 

Onsdag 24.04

Siste skoledag før påskeferien

 

Første skoledag etter påske-

ferien

 

Mai

 

 

20

 

Onsdag 01.05

Fredag 17.05

Torsdag 30.05

 

Elevfri – off. fridag

Elevfri – grunnlovsdag

Elevfri – Kristi himmelfartsdag

 

Juni

 

 

11

 

Mandag 10.06

Torsdag 18.06

Elevfri – 2.pinsedag

Siste skoledag

 

 

 

 

190