Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune satser på et Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Tana kommune deltar i et prosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som heter «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», heretter kalt IBS. 

Dette er et prosjekt som skal ivareta barn og unge helt fra barnehage ut grunnskolen, og spesielt lette overgangen fra skole og barnehage.

2019-01-28 Les mer...

Kvalitetsheving på mange fronter i skolene og barnehagene i Tana.

Representanter fra Tana kommune var 18. og 19. april på Gardermoen for en ny samling med Veilederkorpset 2017, der vi jobbet videre med kvalitetsheving av skolene våre.

2018-04-26 Les mer...

Samling for skoleeiere i Veilederkorps 2017

Tana kommune deltok på skoleeiersamling i Veilederkorps 2017 på Gardermoen 6. og 7.desember 2017. 

2017-12-08 Les mer...

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORESATTE I TANASKOLENE

Innhold

- Hva er vurdering for læring?

- Fire prinsipper for god underveisvurdering

- Praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med vurdering for læring i klasserommet

- Hva kan dere som foresatte bidra med for å styrke læringen?

2017-06-26 Les mer...