Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

SeNorge

Dette er en åpen portal på Internett, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge - og mye mer.

Døgnkart finnes fra 1957 frem til i dag, og disse er basert på observert og interpolert temperatur og nedbør. I tillegg finnes det kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser. Flere titalls tema rommer til sammen flere hundre tusen kart. Det er også mulig å vise og laste ned tidsserier fra kart og fra observasjonsstasjoner til NVE og met.no.

De fire hovedtemaene i seNorge er:
  • Snø: Snøkart for Norge. Se kart bl.a. over snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen.
  • Vann: Vannkart for Norge. Se kart bl.a. over vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting.
  • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.
  • Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for bl.a. nedbør, temperatur, snø, og avrenning.

Tjenesten er nyttig for bl.a. håndtering av trusler fra flom, tørke, energimangel, skred og klimaendringer - og til glede for friluftsliv og næringsliv.

Gå til SeNorge her