Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ođđa allodatreferansevuogádat NN2000 váldo atnui 03.04.2018:s Deanus.

Cuoŋománu 3.b. molssašuvvo állodatreferansavuogádat NN2000 Deanu gielddas. Dat ođđa allodatvuogádat váikkuta buot min kárttaid, tevnnegiid ja kárttadátáid.

Dat ođđa vuogádat rievdada beare allodaga ábi badjel, iige vuođđorissa (grunnris) (x- ja y koordináhtáid). Gielddas lea gitta 03.04.2018:ái normála nolla 1954 vuohki, oaniduvvon NN1954 lea ain min allodat sistema. Dát sistema lea badjel 60 jagi boaris mas leat ollu váilevašvuođat jea feaillat. Earret eará ii leat dát korrigerejuvvon eadnan loktáneapmái ja nuppástuvvon gaskkamearálaš ullimearadássi. Dat dagata ahte allodat merkemii boahtá avviika otná duođalaš dili ektui.

Dat ođđa allodatsistema NN2000 lea davviriikalaš oktasaš vertikála referansasistema mas nulladássi ovddasta referansaduolbasa mii harmonere gaskamearradási mas 2000 leai referansajahki, ja mas ođđa rehkenastinteknologiija (eadnanloktananmodealla) boahtá leat luohtetahtti ja doallevaš máŋggaid jagiid ja nu ii darbbaš dávjá rievdaduvvot.

Váikkutusat

Deanu gielddas šaddá allodatdássi gaskkal NN2000 ja NN1954 dagatit mollsašumiid gaskkal -4 gitta -12 cm. Dat mielddisbuktá ahte buot allodatmihtut bohtet uhccut gaskkal 4 ja 12 centimetera. Dat leat muhtin smávit, guovllut gos bohtet leat váháš stuorat rievdadeamit. 

Váldoášši daid reivdademin bohtet leat ávkin profesjonealla kárta geavateaddjiidda, no go konsuleantafirpmát, ovddafástolaš ohcci, arkiteavttat ja plánejeaddjit, entreprenevrat ja earáidda gein leat dárbu oažžut dárkilis allodatdieđuid. Go válddát oktavuođa gielddain de fertet álo addit dieđu makkár allodatreferansa vuogádat leat geavatuvvon sisasáddejuvvon dárbašin, nu ahte eai šatta seagutuvvon dahtát boares ja ođđa allodatvuođu mielde. Entreprenevrat ja eará firpmát geain leat eanamihtidaninstumeanttat fertejit sisabijatit rivttes allodatreferansamodealla ižaset instrumeanttaidda. Jos dárbbašat eambbo dieđuid molssašumi birra de geahča Kartverkets neahttasiidduid:

www.kartverket.no/NN2000