Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjonsmøte angående oppstart av 4-åring deltidsutdanning i sykepleie

"Sykepleierutdanningen i Finnmark ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest har gleden av å invitere til informasjonsmøte angående oppstart av 4-åring deltidsutdanning i sykepleie med oppstart i Januar 2018. Møtene er planlagt til Kirkenes 26.09.17 i UiTs lokaler klokken 18  og i Hammerfest 03.10.17 i UiTs lokaler (Sykepleierskolen) klokken 18. De som ønsker å delta på Skype, bes henvende seg til vårt ( IHO Hammerfest) postmottak for tilsending av Skypelenke før møtet.

 

Under forutsetning av et tilstrekkelig antall studenter, er det planlagt oppstart i både Hammerfest og Kirkenes. Søknadsfristen er 15.10.17. Se også søkersiden i studiekatalogen vår (UiT Norges Arktiske Universitet) "

2017-09-22 Les mer...

Anbudsinnbydelse - Vinterdrift 2017

Tana kommune skal gå til innkjøp av tjenester for vinterdrift av kommunale veier i perioden 01.11.2017 – 31.05.2020 og inviterer til åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 18.08.2016. Konkurransen er utlyst på DOFFIN, og konkurransedokumentene finnes her på kommunens nettsted.

2017-09-18 Les mer...

Åpen anbudsinnbydelse - brøytekontrakter 2017 - 2020

Tana kommune skal gå til innkjøp av tjenester for vinterdrift av kommunale veier i perioden 15.10.2017 – 15.05.2020 og inviterer til åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 18.08.2016.

Anbudskonkurransen vil bli kunngjort på Doffin i nærmeste framtid.
I forbindelse med kunngjøringen på Doffin så vil frist for innsending av tilbud endres.

Det er egen konkurranse for hver brøyterode og muligheter til å lever anbud på flere roder.

Anbudsdokumentene som også vil komme på Doffin finnes på kommunens nettsted under menyvalget Selvbetjening/Anbud/Brøyteanbud 2017 - 2020, eller ved å klikke på denne lenken Brøyteanbud 2017 - 2020 Disse dokumentene kan brukes til å beregne prisen på anbudet.

 

 

2017-09-12 Les mer...