Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 1. august

Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner er tildelt kr. 190 000,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2017.
Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet? Dette er noen av tiltakene du kan søke på SMIL-midler til gjennom kommunen.

2017-07-13 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 4.8.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 16.8.2017

2017-07-12 Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...

Stedsnavn- og veinavnskilting langs hovedveistrekningene

De fleste bygdenavnene har fått vedtatt sin skrivemåte og hovedveistrekningene har fått vedtatt adressenavn. Nå skal stedsnavnskilt opp langs hovedveistrekningene.

2017-07-10 Les mer...

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Står du i manntallet? Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Manntallet for Stortingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 

2017-07-10 Les mer...

Arrangement og aktiviteter

Sommer i Tana 2017

2017-07-05 Les mer...