Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 14.01.2019

Møte i dispensasjonsutvalget 23.01.2019

2018-12-10 Les mer...
SMSvarling

Tana kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Sjekk at ditt nummer er registrert hos oss.

Sjekk at ditt nummer er oppført i våre registre slik at du kan motta viktig informasjon fra kommunen. Dette gjøres via www.servicevarsling.no, klikk på linken "Sjekk din oppføring" og følg instruksjonene. Dersom du ikke er registrert hos oss, legg inn din kontaktinformasjon. Ta kontakt med anleggsavdelingen dersom du opplever problemer med løsningen, så hjelper vi deg.

Tana kommune har nå tatt i bruk telefonvarsling for informasjon om vann- og avløpshendelser ut til innbyggerne. Feiertjenester vil også etterhvert bli innlemmet i ordningen. Via SMS varsling sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, ved anbefalt koking av vann og når feieren kommer. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersoner som kun er registrert med fasttelefon. Kommunen håper denne løsningen vil gi en bedre og raskere informasjon ut til innbyggerne.

2018-11-12 Les mer...

Uttalelse om Tana videregående skole

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune har i møte 27. november gitt følgende uttalelse om Tana videregående skole.

2018-11-27 Les mer...

Kokevarselet for Tanabru, Vester-/Østre Seida, Holmesund, Horma, Alleknjarg og Polmak øst er hevet

Alle de tre vannprøvene vi tok i forrige uke var tilfredsstillende, slik at kokevarselet kan heves umiddelbart.
Det vil nok være fortsatt litt vann igjen i ledningenettet og i høydebassenget i Tanabru som fortsatt er klorbehandlet, men dette vil forsvinne ganske så umiddelbart når vi forbruker vannet.

Vi er de første til å beklage situasjonene som har vært, og vi er godt i gang med arbeid som kan redusere muligheten for at dette gjenntar seg.


 

2018-11-11 Les mer...