Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ny åpningstider i NAV Tana- Deatnu

NAV Deatnu-Tana har innført nye åpningstider for mottaket.

 

 • Mandag               kl. 12.00 – 14.00
 • Onsdag                kl. 12.00 – 14.00
 • Fredag                  kl. 12.00 – 14.00

 

NAV har en bred digital plattform – www.nav.no - der brukerne kan

 • Sende søknader
 • Stille spørsmål til saksbehandler og få svar
 • Be om møter med NAV
2021-10-06 Les mer...

Informasjon vedrørende startlån, tilskudd og bostøtte

NAV Deatnu/Tana har nå overtatt saksbehandlingen av startlån, tilskudd og bostøtte fra 1.mars 2021. Dette i samarbeid med økonomiavdelingen i Deanu gielda/Tana kommune.

2021-06-02 Les mer...

Ditt NAV kontor

Her finner du kontaktinfo om Nav Deatnu-Tana

2020-02-18 Les mer...

Nå kan du søke om sosialstønad digitalt

Fra 25.02.20 kan du søke om sosialstønad digitalt. 

 • Du går inn på NAV.NO
 • Velger person
 • Velger deretter  – Hva er din situasjon?
 • Velger så  - Trenger du økonomisk sosialhjelp?
 • Du legger så inn alle opplysninger som du blir bedt om
 • Husk å legge ved den dokumentasjonen som kreves

Vanligvis har vi 3 ukers behandlingstid, mens nødhjelpsøknader har en behandlingstid på 48 timer. 

Svaret på søknaden din vil komme i Digipost – så vi oppfordrer alle til å bli digitale.  Dersom du ikke har Digipost, vil svaret på søknaden komme i posten, men med en ukes forsinkelse.

NAV Deatnu-Tana
Helsesiten 32,
9845 Deatnu-Tana

2020-02-18 Les mer...

Åpningstider ADhocmøter NAV

NAV Deatnu-Tana har åpningstid for ad-hocmøter  mandag – onsdag – fredag kl.10.00 – 14.00.

Alle andre møter blir avtalt på forhånd.

Sosialstønader blir utbetalt direkte til bankkonto; mandag, onsdag og fredag etter kl. 12.00

NAV sitt telefonnummer er 55 55 33 33 – åpningstider her hverdag kl. 08.00 – 15.30

De fleste tjenestene er digitalisert og søknadsskjema og veiledninger finner du på www.nav.no

2020-02-18 Les mer...
Navlogo

Kriminalomsorgen og NAV samarbeider i Finnmark

Kriminalomsorgens folk stiller ved NAV-kontoret i Tana torsdag 27.mai fra klokken 0900 og utover.
Alle som ønsker å høre om hverdagen som ansatt i Kriminalomsorgen, og som kanskje vurderer å ta utdanning innen Kriminalomsorgen, er velkomne.

2010-05-25 Les mer...
pasientreiser_200x117

Helseforetakene overtar pasientreiser

I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag gjør innenfor pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør.
2009-10-26 Les mer...
NavLogo

Nav Deatnu - Tana er etablert

Nå har Tana fått sitt NAV kontor. Kontoret åpnet 25. februar. Det blir et fullverdig navkontor med arbeid, trygd og sosial.
2009-02-27 Les mer...

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter| innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og døvblinde. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede og eldre innen eget fylke.
2009-08-03 Les mer..