Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Mulighet til å ta utdannelse i Tana - Losa

«Vekslingmodellen» – Helefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider og Akvakulturfaget - Informasjon om tilbudene og hvordan man søker.

Om tilbudet:

Vekslingsmodellen er en alternativ opplæringsmodell innen yrkesfag. Utgangspunktet for vekslingsmodellen er forskjellig fra dagens ordning med 2 år i skole også 2 år i lære, dette er «normalløpet». I Vekslingsmodellen er skolen med i 3 år, Vg2 strekkes over to år, da veksler man mellom skole og lærling, 50% skole, 50% lære. Siste år, år 4, er den som går dette løpet lærling i 100%.  

For mer informasjon:

http://www.nordkapp.vgs.no/losa/vekslingsmodellen/