Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Motorferdselsforbudet i Alleknjarg - Polmak området er opphevet

Fylkesmannen vedtok i brev av 23. februar 2018 et midlertidig motorferdselsforbud i Álletnjárga/Alleknjarg- og Polmak-området «fra og med den 1. mars og inntil videre». Vedtaket ble gjort med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Vedtaket er opphevet med virkning fra i dag 20. mars 2018