Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Mammorgrafibussen kommer til Tana

Mammografi for kvinner i Tana kommune

Mammografiprogrammet_3cm

Alle kvinner i Tana kommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 15.1 - 25.1.2018. I alt 372 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved helsesenteret i Tanabru. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Hvem: Kvinner i Tana kommune født 1947-1966

Når:       15. januar - 25. januar 2018

Hvor:    ved helsesenteret i Tanabru

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø.

 

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2015 fikk 3 415 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1 100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 71 % av kvinnene fra Tana kommune.

 

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind

tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no