Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Litt info om framdriften med Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall

På disse sidene vil vi fortløpende komme med info om framdriften om den nye svømmehallen i Tana

Navnet:
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur  vedtok i sak 11/2017 - den 31.01.2017 at navnet på den nye svømmehallen i Tana skal være Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall.

Forprosjektet er er ferdig og det er utlyst konkurranse på Doffin. Etter planene våre  skal svømmehallen være klar til å taes i bruk ved oppstarten av skoleåret 2018/2019, dvs. seinest august 2018.