Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Offentlig ettersyn

Tana kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet i Tana. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi innspill er 25.januar 2018. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

2017-12-13 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 8.1.2018

Møte i dispensasjonsutvalget 17.1.2018

2017-12-11 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 17.11.2017.

Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 29.11.2017

2017-10-03 Les mer...