Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknadsfrist til dette møtet er satt til 19.11.2018.

Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 28.11.2018

2018-09-17 Les mer

Leirpollen transformatorstasjon - høring av endringssøknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Varanger Kraftnett AS for oppgradering av Leirpollen transformatorstasjon. NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.

2018-09-14 Les mer

Skrivemåten av 108 natur- og bruksnavn er vedtatt

Kartverket har i år fastsatt skrivemåten av 108 flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Tana. Dette gjelder navn fra Čuđegurra i sør, til Šuoššjohka i vest og Hánájohka i øst. Navnene er knyttet til bygdenavnene i Tana, som fikk fastsatt skrivemåten av kommunen den 24.11.2016. I tillegg har Kartverket vedtatt skrivemåten av navnet på g/bnr. 38/43 i Álletnjárga/Alleknjarg.

2018-09-13 Les mer

Spillemidler 2019 Tana Kommune

Ta kontakt innen 15. oktober

2018-08-27 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 03.09.2018

Møte i dispensasjonsutvalget 12.09.2018

2018-08-17 Les mer...
Inga Márjá Sarre lea čuvvon golbma jagi neavtár oahpu Verddalas Davvi Troandimis, Universitetet Nordas.

Ønsker du å lære deg en metode som gjør deg til en bedre filmskuespiller?

Samisk filmskuespiller kurs

Delta på kurset. Kjent og opplært skuespiller Inga Márjá Sarr tilbyr gratis kurs for ungdom på miljøbygget i Tana 06 og 07 oktober.

2018-08-15 Les mer...

Nå kan du søke tomt i det nye boligområdet ved Tanabru, Čorroguolbba

Nå er det mulig å søke om tomt i det første utbyggingstrinnet av Čorroguolbba boligområde. Søker du før 30.september, blir du med i første tildelingsrunde.

2018-07-19 Les mer...

Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.

2018-07-12 Les mer...