Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Planområde - Kart

Detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden

Kunngjøring av planvedtak - fylkesvei 98

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden den 15. februar 2018.

2018-02-22 Les mer...

Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2018

Tana kommunestyre har satt av 150.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad.

Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 26.02.18.
Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 20.03.18.

2018-02-08 Les mer...

Invitasjon til presentasjonsmøte

Jakten på BOLYST

2018-02-07 Les mer...

Detaljregulering for Holmfjell arena: Planprogrammet er fastsatt

Tana formannskap fastsatte planprogrammet for Detaljregulering for Holmfjell arena i sitt møte den 01.02.2018. Støy, friluftsliv, landbruk og naturmangfold skal konsekvensutredes særskilt.

2018-02-05 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 05.03.2018.

Møte i dispensasjonsutvalget 14.03.2018

2018-01-31 Les mer...

Møtet 24.1.2018 holdes på Tana rådhus, møterom 1 fra kl. 10:00.

Møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 17.1.2018 utsatt til 24.1.2018.

2018-01-15 Les mer...