Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.

2018-07-12 Les mer...

Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.

2018-07-09 Les mer...

Tospråkhetspedagog - Guovttegielalašvuođapedagoga

Deanu gielda háliida nannet guovttegielalašvuođa barggu gielddas ja ohcá.

2018-06-21 Les mer...

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2018/2019

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

2018-06-19 Les mer...

Kan hende din disp er kommet i retur til rådhuset dersom adressa ikke er riktig.

Savner du dispen din? Vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel kommer i retur til rådhuset pga. feil adresse

2018-06-15 Les mer...

Unikt skoleinternat til salgs

Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende

2018-06-13 Les mer...

Gratis videreutdanning innen helse- ledige plasser

Spesielt for Finnmark kan vi tilby følgende to videreutdanninger der vi også vil gjennomfører samlinger to ganger i året for våre studenter.
Dette gjelder studiet helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri 
Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som gir 60 studiepoeng.

2018-06-13 Les mer...

Det er satt opp et ekstramøte i dispensasjonsutvalget 18.06.2018

Ekstra møte i dispensasjonsutvalget 18.06.2018

2018-06-07 Les mer...

Til ungdom og bedrifter i Tana

UngJobb 2018

2018-05-16 Les mer...