Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kontaktinfo til virksomheter

Virksomhet
e-post
Telefonnr.
 
 
 
Administrativ ledelse
46400200
Rådmann Jørn Aslaksen
46400202
Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Saari
46400203
Kommunalsjef for oppvekst
Trond Are Anti
46400204
 
 
 
Personalavdelingen
46400210
Personalleder Vigdis Blien
46400212
 
 
 
Økonomi .- og serviceavdelingen:
46400220
Økonomisjef Sissel Saua
46400221
 
 
 
Bygg- anlegg og It-avdelingen
46400230
Virksomhetsleder Bill Sørensen
46400300
Leder bygningsdrift Øysten Dervola
46400231
Leder anleggsdrift
Solveig Therese Halonen
sth@tana.kommune.no 46400250
 
 
 
Vaktmestertjenesten
46400232
Vei, vann, avløps- og byggfeilmelding
45517777
 
 
 
Utviklingsavdelingen
46400270
Virksomhetsleder Svein Ottar Helander
46400260

 

 
 
 
Avdeling for helsetjenester
464 00 340
Virksomhetsleder per.ivar.stranden@tana.kommune.no 464 00 341
Kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen
45517700
 
 
 
KOmpetanseavdelingen
46400370
Virksomhetsleder Jakob Lanto
46400360
 
 
 
Botjenesten
46400330
Virksomhetsleder
Viktoria Nilsen

46400331

 
 
 
Tana sykeavdeling
45517720
Avdelingsleder Ivar Winther
45517721
 
 
 
Tana hjemmetjenester
45517730
Avdelingsleder Kati Kannisto kati.kannisto@tana.kommune.no 45517731
Ass. avd.leder Liv Berit Johnsen
45517732
Ass. Avd.leder Sigrun Pedersen
45517742
 
 
 
Austertana oppvekstsenter
46400329
Virksomhetsleder Øystein Hauge
46400325
Austertana barnehage
46400322
Austertana skole
46400326
 
 
 
Tanabru skole
45517790
Rektor Else Marie Seim
45517791
     
Boftsa oppvekstsenter
45517760
Virksomhetsleder Heidi Wilsgård
45517761
Boftsa skole
45517762
Boftsa barnehage
45517769
 
 
 
Sirma oppvekstsenter
45517770
Virksomhetsleder Sonja Synøve Guttorm
45517771
 
 
 
Deanu sámeskuvla
45517780
Rektor Berit Ranveig Nilssen
45517781
     
Tanabru barnehage
46400280
Styrer Margunn.Strendo Andersen
46400281