Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kontaktinfo til virksomheter

Virksomhet
e-post
Telefonnr.
 
 
 
Administrativ ledelse
46400200
Kommunedirektør Inger Eline Fjellgren Eriksen 
inger.fjellgren@tana.kommune.no
46400202
Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Nilsen
 
 
46400203
Kommunalsjef for oppvekst
Heidi Wilsgård
 
 
46400204
Fagleder sektor helse og omsorg Jakob Lanto jakob.lanto@tana.kommune.no
46400360
 
 
     
Stab
46400210
Personalleder Arnfinn Bønå
 
46400211
Konst. IT-leder Inger Petterson
46400308
     
Økonomi .- og serviceavdelingen:
46400220
 
Fagleder økonomi
 
 
 
46400219
 
 
 
Bygg og anlegg
46400230
Virksomhetsleder/brannsjef Solveig Therese Halonen
 
 
 
46400250

Prosjektleder/leder beredskap

jonne.sarre@tana.kommune.no 46400240
Ledende vaktmester Jan Leonhardsen

jan.leonhadsen@tana.kommune.no

46400236

Arbeidsleder/bas Kim-Andre Iversen kim-andre.iversen@tana.kommune.no 46400241
 
Vaktmestertjenesten
 
 
 
46400232
 
 
 
Utviklingsavdelingen
46400270
Virksomhetsleder  Frank Martin Ingilæ
 
 
46400260
 
 
 
Avdeling for helsetjenester
46400340
Virksomhetsleder Lillian Saua lillian.saua@tana.kommune.no 46400341
Kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen
 
 
45517700
 
 
 
 
 
 
Botjenesten
46400330
 
Konst. avdelingsleder
 
sonja.kristine.guttorm@tana.kommune.no

46400332

 
 
 
Tana sykeavdeling
45517720
Avdelingsleder Franziska Rast
45517721
 
 
 
Tana hjemmetjenester
45517730
Avdelingsleder Kati Kannisto kati.kannisto@tana.kommune.no 45517731
Ass. avd.leder Liv Berit Johnsen
45517732
 
 
 
 
 
 
Austertana barnehage
 
Virksomhetsleder Hanne Merete Johnsen
 
 
46400325
Avdeling
46400324
 
 
Tanabru skole
45517790
Rektor Øystein Albrigtsen
45517791
     
Boftsa oppvekstsenter
45517760
Virksomhetsleder  Marit Linda Johnsen
 
 
45517761
Boftsa skole
45517762
Boftsa barnehage
45517769
 
 
 
Sirpmá  skuvla – Sirma skole​
45517770
Rektor Dag Broch
45517771
 
 
 
Deanu sámeskuvla
45517780
Rektor Berit Ranveig Nilssen
45517781
     
Tanabru barnehage
46400280
Styrer Margunn.Strendo Andersen
 
 
46400281
 
 
 
Denau Kulturskuvla -
Tana kulturskole
 
 
Ebba Joks
46400277
Riikka Kosola riikka.kosola@tana.kommune.no 46400276