Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søk om støtte via internett

Kommunalt næringsfond 2014

Søknader om støtte fra næringsfondet skal nå sendes via Internett www.regionalforvaltning.no

Tana kommune har fått kr 600.000,- fra fylkeskommunen til kommunalt næringsfond for 2014. Et av vilkårene for støtten er at søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Søkere må registrere seg med brukernavn og passord. Fra portalen på www.regionalforvaltning.no kan ny søknad opprettes, utarbeides og sendes inn.

Anmodning om utbetaling samt rapportering skal heretter også skje via denne internettportalen.

Det finnes en skritt for skritt bruksanvisning på www.regionalforvaltning.no. Tana kommune v/planlegger Frans Eriksen er behjelpelig med å gi veiledning til hvordan søknaden skal fylles ut.

Retningslinjene for næringsfondet og søkerveiledningen gjelder fortsatt.