Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kartløsning Tana

Her får du fram kartinformasjon innen Tana kommune. Du kan velge mellom visning av grunnkart, arealplaner og flyfoto, og det er mulig å søke ut fra adresse, stedsnavn og gårds- og bruksnummer.
Her er link til 
Kartløsning Tana

2017-01-06 Les mer...

Digitale kartdata for Tana kommune

Nå er det mulig å bestille digitale kartdata fra Tana kommune til utarbeiding av kart og planer i forbindelse med søknader og reguleringer.
2011-06-30 Les mer

Kartbestilling Tana

Her kommer du til en betalingstjeneste der du kan kjøpe kart-, plan- og eiendomsinformasjon. Denne tjenesten leveres av Norsk Eiendomsinformasjon. Det er opprettet et eget torg for Tana kommume med de tjenestene private kunder etterspør mest.
Her er koplingen  til 
kartbestillingen for Tana

Fullstendig oversikt over alle produktene som leveres, finner du på følgende kopling: Infoland - Norsk eiendomsinformasjon

2011-01-21 Les mer...