Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Tana kommune og DPS Øst-Finnmark inviterer til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare i regi av Vivat selvmordsforebygging på menighetshuset ved Tana bru 14. og 15. februar 2018.  Se vedlagte invitasjon og program.

Kursavgift kr 2 400, som inkluderer lunsj begge dager og kursmateriell.

Bindende påmelding innen 5. januar 2018. Bruk påmeldingskjemaet i vedlegget og husk å oppgi fakturaadresse.

Du finner informasjon om Vivat selvmordsforebygging og deres kurs her http://vivatselvmordsforebygging.net/

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Dearvvuođaiguin / Med hilsen

Grete Tørres

Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
Nuorta Finnmárkku psykiátralaš guovddáš /Distriktspsykiatrisk senter Øst-Finnmark

Finnmárkku buohcciviessu / Finnmarkssykehuset

Tel: (+47) 78927435

www.finnmarkssykehuset.no

 

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

På kurset lærer deltakerne:

Hva kjennetegner en person i selvmordsfare?

  • Hva trenger denne personen i den aktuelle situasjonen?

  • Hvordan møte vedkommende der han/hun befinner seg?

  • Hvordan arbeide med usikkerhet om å leve eller dø?

  • Hvordan komme over på håp-/livssiden og lage en plan for å forhindre umiddelbar fare for skade eller død?

  • Hva finnes av hjelperessurser i lokalsamfunnet?

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

  • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
  • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
  • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
  • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
  • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Program følger vedlagt.

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Kursavgift kr 2 400 som inkluderer lunsj begge dager og kursmateriell

Bindende påmelding senest 5. januar 2018

Påmelding sendes elektronisk til: tone.gunvor.nilsen@tana.kommune.no

Forespørsler kan rettes til:

Psykiatrisk sykepleier Tone Nilsen, Tana kommune, tlf. 46400364

Seniorrådgiver Grete Tørres, Distriktspsykiatrisk senter, Øst-Finnmark, tlf. 78927435