Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

ID 745 - 100% stilling som prosjektleder for oppfølgings- og losfunksjonen i Tana kommune

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk.

Fra skolestart 2018 er det ledig 100% stilling som prosjektleder for oppfølgings- og losfunksjonen i Tana kommune.

Tana kommune oppretter prosjektstilling inntil tre år for å følge opp ungdom i alderen 12-24 år. Stillingen som los vil bli vurdert videreført etter prosjektperioden

Tiltaket skal bidra til at ungdom i Tana gis bedre forutsetninger for å fullføre videregående skole. Dette skjer gjennom et tett samarbeid mellom los, grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten og psykisk helsetjeneste på kommunalt og spesialistnivå. Stillingen kan innebære arbeid på kveldstid og i helger.
Ramme for prosjektstillingen er Rundskriv 15/ 2018: https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/LOS/Regelverk%20for%20st%C3%B8tte%20til%20oppf%C3%B8lgings-%20og%20losfunksjoner%20for%20ungdom%202018.pdf) fra BUFdir og prosjektsøknad (vedlegg).

Krav til stillingen:

Vi ønsker at du har relevant høyskoleutdanning – langvarig praksis kan kompensere for utdanningskravet; er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet. Har evne til å komme i god kontakt med ungdom og har kompetanse i prosjektarbeid. Muntlig samisk språkkompetanse er en fordel. Har førerkort klasse B, da jobben vil innebære kontakt med elever ved videregående skoler i regionen.

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Arbeidssted er lokalisert til Tanabru skole og Deanu Sameskuvla.

Kontaktperson: virksomhetsleder Else Marie Seim, tlf 455 17 791, eller virksomhetsleder Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781.

Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av at adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 1. august 2018