Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

ID 744 - Årsvikariat i 100% stilling som tilflytterkonsulent

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting, kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk.

Fra 01.08.18 er det ledig årsvikariat 100 % stilling som tilflytterkonsulent.

I stillingen inngår blant annet:

  • Utarbeide samhandlings og samarbeidsrutiner mellom ulike instanser som skal ha ansvaret for tilbud til flyktningene.
  • Koordinering i fht. introduksjonsprogrammet, fatte vedtak og følge opp flyktninger iht. introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet.
  • Samordne og etablere kontakt med ulike aktører, både offentlige, private og frivillige organisasjoner.
  • Stimulere til økt bosetting blant jobbpendlere i kommunen.
  • Veiledning av medarbeidere.
  • Oppgaver knyttet til studiesenteret.
  • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.

Tana kommune får ikke tildelt flere flyktninger slik situasjonen er nå, det gjør at tjenesten gradvis bygges ned. Stillingen kan bli fjernet fra 01.01.2020 dersom vi ikke får tildelt flere flyktninger.

Arbeidssted er lokalisert til Kunnskapens hus.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Jakob Lanto, tlf. 46400360, e-post: Jakob.Lanto@tana.kommune.no

Generelle krav til den som tilsettes:

Vi ønsker at du har relevant høyskoleutdanning – langvarig praksis kan kompensere for utdanningskravet; er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet. Har kompetanse i flerkulturelt arbeid og gode datakunnskaper. Har førerkort klasse B. Vi vil vektlegge personlig egnethet.

De som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av at adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 25. juli 2018