Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Gratis videreutdanning innen helse- ledige plasser

Spesielt for Finnmark kan vi tilby følgende to videreutdanninger der vi også vil gjennomfører samlinger to ganger i året for våre studenter.
Dette gjelder studiet helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri 
Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som gir 60 studiepoeng.

Samlingene blir i Vadsø for studiet helse,aldring og aktiv omsorg, for studiet demensomsorg og alderspsykiatri blir samlingene i Hammerfest.

Studiet er fullfinansiert og gratis for studentene. Du betaler kun for bøker. Vi har ett tett samarbeide med fylkeskommunen og fylkesmannen i Finnmark og studenter kan også søke om støtte til reise og overnatting hos fylkesmannen. Se våre hjemmesider for informasjon.

 Vi tilbyr også fullfinansierte plasser på våre andre helsefagskoler, da kun nettbasert  uten samlinger.

 Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger.

 Litt om våre studier:

 Vi har følgende deltidsstudier med beregnet studietid på 1 år (Deltid). Disse studiene retter seg mot helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og andre i helsevesenet som har behov for videreutdanningene.

 •    Migrasjonshelse

•    Velferdsteknologi

----
Følgende studier er tenkt som videreutdanning på deltid for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, samt andre som har nødvendig realkompetanse. Studiene er deltidsstudier over 2 år. Undervisningen er basert på nettundervisning, og er inkludert praksis periode på 10 uker. Praksisperioden gjennomføres i hovedsak på egen arbeidsplass.
•       Psykisk helsearbeid
•       Helse, aldring og aktiv omsorg 
•       Demensomsorg og alderspsykiatri
•       Kreftomsorg og lindrende pleie

Her kan du lese mer om disse utdanningene på nettet og søke via: 

http://www.nki.no/hva-skjer/nyheter/fagskole-innen-helse
Helsefagskolene er gratis for studenten. (unntatt bøker) og gir henholdsvis 30 og 60 studiepoeng*


Studiestart er 28. september 2018. Studiene er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet.

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 25. september. Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

 NKI Helsefag byttet navn til Medlearn AS i 2018. Er det noen spørsmål? ønske om mer materiell? Så bare ta kontakt med oss:-)

 Mvh

Trine Bjerklund Hagen

Helsefag

  

Medlearn AS

Universitetsgata 10, 0164 Oslo

Tlf 90841223