Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

116117

Fra 1.9.2015 har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: det sekssifrede nummeret 116117 ( uttales hundreogseksten-hundreog sytten). Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgaveforedeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

De gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før ( 455 17 700 ). Dette nr.  kan brukes hvis man er i utlandet og ønsker å nå legevaktsentralen i Tana.

RING FØRST!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjon og tilbud om relevant hjelp.

NÅR DU TRENGER LEGEHJELP, HVEM SKAL DU RINGE?

113 når det akutt og står om liv

Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

Fastlegen din i åpningstiden

Legevakt116117-logo.jpg

 

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Hva kan legevakten gjøre for deg

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.

Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der du oppholder deg, kan du bruke det lokale nummeret. Sjekk kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Når skal du ringe 113

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme