Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Følgende barmarksløyper åpnes

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven åpner Fylkesmannen f.o.m 7. juli 2017 «dispesasjonstrasé» nr. 1A Sirbmá – Njuorggánjávri – Bihtošjávri i Tana kommune. Videre fra Bihtošjávri til Gurtejávri – Lavnjusjohka forblir traséen stengt for motorferdsel inntil videre. Øvrige løyper åpnet i forskriftsvedtak av 3. juli videreføres (annonsert 04.07.2017 på kommunens nettside). Barmarksløyper og «dispesasjonstraséer» utover dette er å regne som stengt.

F.o.m 14. juli åpner Fylkesmannen med bakgrunn i dette vedtaket samtlige «dispesasjonstraséer» og barmarksløyper for kjøring på barmark i Tana kommune. Oppheving av motorferdselforbudet innebefatter også eventuelle dispensasjoner gitt med utgangspunkt i disse løypene.

Barmarksløypene er nærmere angitt i forskrift på www.lovdata.no og kan sees på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «løyper». Trasé for gyldig dispensasjon fra kommunen skal fremkomme av innvilget dispensasjon.