Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Eanadoallosadjásašbálvalus

Mii bidjat dehálaš dieđuid bálvalusa birra fálločuoggá Iešbálvaleapmi - Eanadoallosadjásašbálvalus vuollái.
Buoridan dihtii vejolašvuođa geavahit bálvalusa eanadoallusadjásašbargguide, de mii almmuhat eanadoallosadjásačča ođasmahttojuvvon bargovuorroplána.
Bargovuorroplánain bálvalusa geavaheaddjit sáhttet oaidnit guhte áigodagaid eanadoallosadjásaš sáhttá váldit barggu. Nu mo leamaš ovdal, de vuoruhuvvo sadjásašbargu buohcuvuođa olis, ja jus luopmo- dahje astoáigesadjásašbarggu áigodagas fáhkka šaddá dárbu sadjásažžii buohcuvuođa geažil, de luopmo- / sadjásašbargu loahpahuvvo dakkaviđe.

Jus áiggut tiŋgot eanadoallosadjásačča, de berret geavahit čuovvovaš e-poastačujuhusa: avloser@tana.kommune.no

 

2013-11-21 Loga eambbo...