Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Nesseby og Tana barneverntjeneste starter opp med døgnbemannet barnevernvakt.

02.01.19 starter Nesseby og Tana barneverntjeneste opp med døgnbemannet barnevernvakt. Telefonnummer til barnevernvakta er: 404 406 20

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvakten skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt, og alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i Lov om barneverntjenester. Generell informasjon om barnevernvakta finner du her: www.barnevernvakten.no I forhold til akutte hendelser utover vanlig kontortid, kan barnevernvakten kontaktes på mobil 404 406 20 Barnevernvakten kan også kontaktes pr epost: Barnevernvaktens e- postmottak: Barnevernvakt@nesseby.kommune.no. Kun generelle henvendelser kan sendes pr epost, dette av sikkerhetsmessige og personvernmessige hensyn. E post til barnevernvakten vil kun besvares i ordinær kontortid. Mvh Line Løkken Konstituert barnevernleder Nesseby og Tana Mobil 404 406 12