Søndagsskole

Søndagsskolen arrangeres nå på mandager. Alle barn fra 4 år og eldre er velkommen. Vi bruker opplegget Sprell levende, som legger vekt på at barn er forskjellige. Opplegget gir rom for bruk av alle sansene våre.

Arrangør: TANABRU SØNDAGSSKOLE
: Tana menighetshus
Tid: mandag 23. april 14:30