Hyenat

Sámi Mánáid Teáhtera nuoraid joavku, 11 nuoraid skuvlla oahpi, čájehit Hyeant nammasaš čájálmasa man Anders Dus lea čállán.

Visot álgá muhtton joatkkaskuvllas Ruoŧas. Doppe leat vihtta nieidda geat eai leat čábbá doarvái, eai jierbmái doarvái eai ge coola doarvái ja sii leat vel veahá ártegat. Sii leat olggobealde. Eai beasa sisa bivnnuhiid gaskii. Muhtton beaivve ožžot bargobihttá Sørenis, luonddufága oahpaheaddjis, Savannah birra.
De sii šaddet hyenan.
Hyena ii beroš makkár son lea oaidnit, ii ge beroš jos son háisu. Oktonas hyena lea árgi, muhto joavkkus son ii garvve maidige.
Fargga sii eai leat šat oaidnemeahttumat, ja eai givssiduvvo šat. De ášši stuorru. Šaddagohtet eambbo ahte eambbo hyenat. Givssiduvvon nieiddat miehta riika šaddagohtet kriminellan. Ná ii sáhte joatkit, muhto mo heaittihit juoidá maid leat álggahan, ja gánnáha go heaittihit? Go jo lea nu ollu fápmu das. Dat mii álggii birgenvugiin stuorru nu sakka ahte áitá olbmo heakkaid.

Musihka lea dán vuoru beakkán sámi musihkkár komponeren, Johan Sara jr.

Alt begynner på en videregående skole i Sverige. Der er det fem jenter som ikke er pene nokk, ikke smarte nokk, ikke kule nok og de er litt rare. De er på utsiden, de slipper ikke til blant de populære. En dag får de en arbeidsoppgave av naturfaglæreren Søren om savannen i Afrika. De blir inspirert av det og blir hyener. En hyene bryr seg ikke om hvordan hun ser ut, eller om hun lukter. En ensom hyene er feig, men hyener i flokk viker ikke for noen. Snart er de ikke usynlige mere, ei heller blir de mobbet. Så skjer det noe uventet, fenomenet sprer seg. Det blir fler og fler hyener. Mobbeoffer blir kriminelle. Dette kan ikke fortsette. Hvordan kan dette stoppes? Ønsker de å stoppe det? Det er så stor makt i dette. Dette som startet som en overlevelses strategi er blitt en trussel for menneskeliv.

Arrangør: SÁMI MÁNÁID TEÁHTER
: Deanu Birasvisti- Tana Miljøbygg.
Tid: onsdag 17. januar 17:00
Teater