TanaLAN

TanaLAN 2018 blir fra fredag 23. Mars til søndag 25. Mars 2018.

Online gaming og samspill i 2 døgn.

Arrangør: Winterstorm eSports
: Flerbrukshallen, Tanabru
Tid: fredag 23. mars 19:00
Festivaler
http://tanalan.net/
https://www.facebook.com/velkommentiltanal...