Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Til møtet i dispensasjonsutvalet 13.9.2017 er søknadsfristen satt til 4.9.2017

Møte i dispensasjonsutvalget 13.9.2017

2017-08-25 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 4.8.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 16.8.2017

2017-07-12 Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...

Tana kommune har valgt adressenavn for spredt gamme- og hyttebebyggelse på fjellet i Tana kommune

Tana kommune reiser navnesak for navnene Leahki, Vuopmi og Duottar, for bruk som adressenavn på den spredte gamme- og hyttebebyggelsen på fjellet. Hjemmelen er gitt i stedsnavnloven § 6. Merknader til skrivemåten av navnene må formidles til Tana kommune innen 01.09.2017.

2017-06-29 Les mer...

Nye adressenavn i Tana har fått vedtatt skrivemåte. For første gang er kvenske navn vedtatt

Sju (7) nye adressenavn har fått vedtatt skrivemåte. Det er navnene Skiippagurra hyttefelt, Fergemelen på Skuvgi/Birkestrand, Kulpukantie og Verisoja i Máskejohka/Masjok, Pikku-Kumpula i Luovttejohka/Luftjok, Liŋkonluodda i Hillágurra og Gárggogeašgeaidnu i  Deanodat/Vestertana. Det er første gang Tana kommune vedtar kvenske veinavn. Områdene som har fått adressenavn framgår av kartskisse på koplingen nederst i artikkelen.

 

2017-06-29 Les mer...