Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Planområde - Kart

Detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden

Kunngjøring av planvedtak - fylkesvei 98

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden den 15. februar 2018.

2018-02-22 Les mer...

Invitasjon til presentasjonsmøte

Jakten på BOLYST

2018-02-07 Les mer...

Detaljregulering for Holmfjell arena: Planprogrammet er fastsatt

Tana formannskap fastsatte planprogrammet for Detaljregulering for Holmfjell arena i sitt møte den 01.02.2018. Støy, friluftsliv, landbruk og naturmangfold skal konsekvensutredes særskilt.

2018-02-05 Les mer...

Møtet 24.1.2018 holdes på Tana rådhus, møterom 1 fra kl. 10:00.

Møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 17.1.2018 utsatt til 24.1.2018.

2018-01-15 Les mer...

Mammorgrafibussen kommer til Tana

Mammografi for kvinner i Tana kommune

2018-01-05 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Offentlig ettersyn

Tana kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet i Tana. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi innspill er 25.januar 2018. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

2017-12-13 Les mer...