Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

1,25 millioner til næringsfond

Tana kommune har fått 1,25 millioner til kommunalt næringsfond fra Finnmark fylkeskommune. Midlene forvaltes etter egne retningslinjer for næringsfondet.

Formålet med fylkeskommunens bevilgning er å styrke kommunenes muligheter til lokalt næringsutviklingsarbeid. Fylkeskommunen lar kommunenes egne strategier for næringsutvikling være avgjørend for bruken av kommunalt næringsfond.

Næringsfondet kan nyttes til:

  • Kommunalt nærings- og tiltaksrabeid
  • Eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, skole/næringsliv, analyser/utredninger

 

  • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
  • Eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, reiselivsmessig infrastruktur, senteropprusting)

 

  • Bedriftsutvikling
  • Eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging).

 

  • Investeringer i bedrifter
  • Eks. Utstyr og maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter. Gjelder ikke investering i egenkapital.

 

Næringsfondet kan ikke nyttes til:

- Gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver og drift.

- Det må vises varsomhet med å gi støtte til etablering av detaljhandel og annen service dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion.

Satsingsområder Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ungdom og innvandrere bør prioriteres.

 

 Søkerveiledning til kommunalt næringsfond her